logo

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Ankara A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak ve bu alanda görev yapmak isteyen kişilere verilir. Bu eğitimler sonunda A sınıfı iş güvenliği uzmanı olanlar, başta çok tehlikeli işletmeler olmak üzere, tüm işletmelerde görev yapabilirler.

Kurum olarak çok uzun zamandır iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler veriyor ve kursiyerlerimizin bu alanda uzmanlaşarak işe başlamasını sağlıyoruz. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için siz de kurumumuzu tercih edebilir ve yüksek kalitedeki Ankara A sınıfı İSG eğitimi ile hayallerinizdeki mesleği yapmaya başlayabilirsiniz.

Ankara A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işletmelerin tamamında görev yapabilen, görev yaptığı işletmelerin çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenli olmasını sağlayan profesyonel bir meslektir.

İş güvenliği uzmanlığı, 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İSG Kanunu ile yaygınlaşmıştır. Bu kanun sonrasında belli şartları sağlayan işletmelerin, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak İSG uzmanı istihdam etmesi zorunlu hale gelmiştir.

·      Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Ankara A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı, son yılların popüler mesleklerinden biridir. Maaşının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, çalışma şartları, yetkileri ve prestiji nedeniyle bu meslek gençlerin en önemli tercihlerinden biridir. Ancak iş güvenliği uzmanlığı için adayların istenen bölümlerden mezun olması gerekir. Bu bölümler ise şu şekildedir:

 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Mühendislik Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Teknik Öğretmenlik
 • İSG Programları

Bunlara ek olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans ve doktora yapanlar da bu mesleği yapabilmektedir. Ayrıca belli deneyime sahip olan teknik elemanlara da Ankara iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alma hakkı verilmektedir.

·      İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş güvenliği uzmanlarının görev, sorumluluk ve yetkileri, İSG Kanunu kapsamında çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmiştir. Buna göre iş güvenliği uzmanı görevleri şu şekildedir:

 • Risk analizi yaparak, çalışma ortamındaki riskleri ve tehlikeleri belirlemek
 • Belirlenen risk ve tehlikelerin giderilmesi ya da bunlara ilişkin önlem alınması için işverene bilgi vermek
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek
 • Çalışma ortamında İSG bilinci oluşmasına katkı sunmak
 • Resmi yazışmaları ve işlemleri yaparak işletmenin İSG prosedürlerine uygun olmasını sağlamak
 • Acil durum eylem planı oluşturmak
 • Diğer İSG profesyonelleri ile uyum içerisinde çalışmak
 • İş sağlığı ve güvenliği için işverenin de onayı ile farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

Ankara A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca açılır. Açılan bu kurslardaki eğitim süresi, eğitim içeriği ve eğitimlerin verilme şekli de yine bakanlık tarafından belirlenir. A sınıfı İSG eğitimi ile ilgili genel detaylar şu şekildedir:

 • Eğitimlerin toplam süresi 220 saattir.
 • Eğitimler, kendi içerisinde üç farklı bölümden meydana gelir. Bunlar; uzaktan eğitim, örgün eğitim ve saha eğitimi (staj) şeklindedir.
 • Uzaktan eğitimin toplam süresi 90 saattir.
 • Adaylar, uzaktan eğitimde canlı olarak anlatılan derslere internet üzerinden katılır.
 • Örgün eğitim, sınıf ortamında gerçekleştirilir ve bu eğitimler 90 saatte tamamlanır.
 • Staj, 40 saattir ve toplamda 5 günde tamamlanacak şekilde planlanır.
 • Kursiyerlerin eğitim sürecindeki devamsızlık hakları 6 saattir.
 • Devamsızlık sınırını aşanların eğitimleri iptal edilir.

Ankara A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu, eğitimlerini buradaki kriterlere göre vermektedir. Bundan dolayı bakanlıkça yetkilendirilen kurumların tamamının verdikleri eğitimlerin içeriği ve şekli aynıdır.

Kurum olarak bu noktada biz, eğitim kalitemiz ve kursiyerlerimize her aşamada verdiğimiz destekle dikkat çekiyoruz. Online denemeler, Telegram ders çalışma grupları, konu anlatımlı ders kitapları ve staj yapılacak yerin bulunması konusundaki desteklerimizle kursiyerlerimize önemli kolaylıklar sağlıyoruz.

Ankara A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu Belgeleri ve Şartları

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için adayların genel şartların haricinde sağlaması gereken ekstra şartlar da vardır. Genel şartları sağlayan herkes A sınıfı eğitimlere katılamamaktadır.

Bu eğitimlere, sadece B sınıfı iş güvenliği uzmanları katılabilir. Ayrıca B sınıfı iş güvenliği uzmanlarından da en az 4 yıllık aktif deneyime sahip olanlar ilgili eğitimleri alabilir. Buradaki deneyim süresi, İSG KATİP sistemi üzerinden hesaplanmaktadır. Bu sistem üzerinde, en az 4 yıllık B sınıfı İSG uzmanlığı deneyimi olanlar, Ankara A sınıfı İSG kursu üzerinden eğitim alabilmektedir.

İstenen şartları sağlayan adaylar, eğitime kaydolurken bazı belgeleri sunmak zorundadır. Bu süreçte istenen belgeler şu şekildedir:

 • Mezuniyet belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Kimlik fotokopisi
 • B Sınıfı İSG Sertifikası
 • Başvuru Dilekçesi
 • Kurs Sözleşmesi

Ankara A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Ankara A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, ÖSYM tarafından yapılan İSG Sınavı için bir ön şart olarak nitelendirilebilir. Yapılacak sınava girebilmek için adayların mutlaka ilgili eğitimi alması ve başarı ile tamamlaması gerekir.

İSG Sınavı, merkezi bir sınav olup, ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılır. İlk sınav, Nisan veya Mayıs ayında yapılırken, ikinci sınav ise Aralık ayında yapılır. Sınav, belli il merkezlerinde düzenlenir.

Yapılan bu sınavda adaylar, almak istedikleri sertifikaya uygun teste girer. A sınıfı İSG uzmanlığı için adaylar, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testine girmektedir. Bu testte 50 soru bulunur ve her soru 2 puan değerindedir. Adayların başarılı sayılması için en az 35 soruyu doğru yanıtlaması, 70 ve üzeri puan alması gerekir.

70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilir ve Ankara A sınıfı İSG sertifikası almaya hak kazanır. Diğer adaylar ise başarısız kabul edilir ve sertifika almaya hak kazanamaz.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu Fiyatları

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu fiyatları üzerinde etkili olan çok sayıda unsur vardır. Bundan dolayı fiyatlar zaman içerisinde değişebilmektedir. Kurumumuz tarafından verilen A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi fiyatı; 15.000 TL’dir. Bu rakam, enflasyon başta olmak üzere farklı etkenlere göre değişebilir. Kayıt zamanı, kontenjanların doluluğu nedeniyle yeni sınıf açılması gibi etkenler, fiyatlar üzerinde etkilidir.

Siz de A sınıfı İSG sertifikası almak ve bu süreci rahat bir şekilde geçirmek istiyorsanız, kurumumuzun verdiği yüksek kalitedeki eğitimlere katılabilirsiniz. Ankara A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
İletişim