logo

Temel İş Güvenliği Sertifikası

Temel İSG Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), sadece profesyonellerle değil, sürecin tüm taraflarının katılımı ile sağlanacak bir konudur. Çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli olabilmesi için çalışanların da İSG konusunda bilgili ve bilinçli olması gerekir. Bunu sağlamak için çalışanlara yönelik temel İSG eğitimi verilir.

Uzun zamandır iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler veren kurumumuz, çalışanlara yönelik eğitimler de vermektedir. Kurumumuz tarafından verilen yüksek kalitedeki temel İSG eğitimi ile çalışma ortamları çok daha güvenli olmaktadır. İşletme çalışanlarının toplu şekilde katılacağı bu eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Temel İSG Eğitimi Nedir?

Temel İSG eğitimi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmelerini, meslek hastalıklarından ve iş kazalarından korunmalarını hedefleyen eğitimlerdir. Çalışanların aldıkları bu eğitim, çalışanların sağlıkları ve güvenlikleri açısından çok önemli olduğu gibi işletmelerin işgücü açısından da önemlidir.

Bu eğitimler, çok uzun süreli değildir. Tehlike sınıfına göre süresi 8-16 saat arasında değişmektedir. Eğitimin hedefi çalışanların bütün risklerden ve tehlikelerden korunmasını sağlamak olsa da çalışanların yaptıkları işe ve görevlerine bağlı olarak eğitim hedeflerinde bazı farklılıklar olabilmektedir.

Çalışanların almış oldukları Ankara temel İSG eğitimi, çalışanların her birinin bilgilenmesine ve bilinçlenmesine katkı verir. Bireysel katkılara ek olarak iş yerinde bir İSG kültürü oluşmasını da direkt olarak destekler. Oluşan bu kültür, daha sonraki süreçte yapılacak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini daha kolay hale getirir.

6331 sayılı İSG Kanununa göre bu eğitimlerin, işveren tarafından çalışanlara verdirilmesi gerekir. Çalışan güvenliği ve sağlığı konusundaki sorumluluk tamamen işverendedir.

Bu eğitimlerle ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise eğitimleri veren kurumlarla ilgilidir. Ankara iş güvenliği alanı son derece önemli ve hassas bir alandır. Bundan dolayı verilen eğitimlerin belli standartta olması istenir. Söz konusu standardın yakalanması için bu eğitimler, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir.

Kimler Temel İSG Eğitimi Alabilir?

Temel İSG eğitimi, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaya yönelik olarak çalışanlara verilir. Söz konusu eğitimler, İSG açısından büyük bir öneme sahiptir ve belli şartları sağlayan işletmelerdeki çalışanlar için zorunlu tutulmuştur. Ayrıca isteğe bağlı olarak da bu eğitimleri almak mümkündür. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini, şu şekilde alabilir:

  • Çok tehlikeli işletmelerde çalışanlar
  • Tehlikeli işletmelerde çalışanlar
  • Az tehlikeli işletmelerde çalışanlar
  • İSG alanında kendisini geliştirmek isteyenler
  • İşletmede İSG bilinci oluşturmak isteyenler

Bu eğitimlerin sonunda kursiyerler, Ankara temel İSG sertifikası almaya hak kazanır ve böylece İSG alanında temel bilgilere sahip olduğunu kanıtlar. Kurumumuz tarafından verilen bu eğitimlere katılmak ve işletmenizdeki çalışanların bu sertifikayı almalarını sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Temel İSG Eğitimi İçeriği

Ankara temel İSG eğitimi, tehlike sınıflarına göre verilir. Bu eğitimlerin içerisi ÇSGB tarafından belirlenmiştir ve yetkilendirilen kurumlar, buna uygun olarak eğitimleri vermektedir. Tehlike sınıflarına göre eğitimlerin süreleri ve diğer detaylar şu şekildedir:

·      Az Tehlikeli Sınıf Temel İSG Eğitimi

Az tehlikeli olarak nitelendirilen işletmelerdeki çalışanlara verilen temel İSG eğitiminin süresi 8 saattir. 8 saatlik eğitim, konulara göre uzaktan ve örgün şekilde gerçekleştirilir. Verilen bu eğitimlerin geçerlilik süresi ise 3 yıldır. Çalışanlar, aldıkları sertifikayı 3 yıl boyunca kullanabilmektedir.

·      Tehlikeli Sınıf Temel İSG Eğitimi

Tehlikeli olarak nitelendirilen işletmelerde görev yapanlara verilen bu eğitimin süresi 12 saat olarak belirlenmiştir. 12 saatlik eğitimde çalışanların çalışma ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve ergonomik risk etmenlerini fark etmesi, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunmak için neler yapması gerektiği konuları işlenmektedir.

Tehlike sınıf için verilen eğitimlerin iki yıldır. Eğitim sonunda alınan sertifika, iki sonra geçersiz hale gelir. Bu dönemde eğitimlerin tekrarlanması ve sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.

·      Çok Tehlikeli Sınıf Temel İSG Eğitimi

Çok tehlikeli olarak kabul edilen işletmelerde görev yapan çalışanlara yönelik olarak verilen temel İSG eğitimi, 16 saattir. Bu eğitim, çalışanların meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunması için çok önemlidir. Zira çok tehlikeli olan işletmelerdeki riskler fazladır ve yüksektir. Doru şekilde bunlardan korunmak ve gereken önlemleri almak, ancak temel İSG eğitimiyle mümkün olmaktadır.

Çok tehlikeli işletmelerde görev yapanların aldıkları bu eğitim 1 yıl geçerlidir. Geçerlilik süresi sonunda eğitimlerin yenilenmesi gerekir. Eğitimlerin alınması ve yenilenmesi, tamamen işveren sorumluluğundadır.

Temel İSG Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Temel İSG eğitimi sonrasında katılımcılara çoktan seçmeli bir sınav uygulanır. Uygulanan bu sınav, katılımcıların dersleri ve konuları daha dikkatli takip etmesi açısından önemlidir. Ayrıca eğitim süreci sonunda katılımcıların istenen kazanımları hangi seviyede elde ettiğini gösterir.

Çalışanların sınavda verdikleri yanıtlar, yani sınav kağıtları dosyada muhafaza edilir. Buna ek olarak çalışanların aldıkları diğer eğitimlere ilişkin belge ve evraklar da dosyada saklanır. Çalışan işten ayrılırken, dosyasının bir örneğini alabilir.

Ankara Temel İSG Eğitimi Fiyatları

Ankara temel İSG eğitimi fiyatı, eğitimi alacak kişi sayısı başta olmak üzere farklı unsurlara göre değişir. Söz konusu eğitim, diğer İSG eğitimlerinden farklı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyenlere değil, işletmelerdeki çalışanlara verilir. Eğitimlerin alınması sorumluluğu ise işverendir.

Belli şartları sağlayan işletmelerdeki işverenler, çalışanların bu eğitimi almasını sağlamalıdır. Dolayısıyla söz konusu eğitimler çalışanların oluşturduğu gruplara verilir. Katılımcı sayısı, enflasyon ve benzeri unsurlar nedeniyle de temel İSG fiyatları farklılık gösterir.

Çalışanlarınızın bu eğitimleri yüksek kalitede almasını istiyorsanız, kurumumuzu tercih edebilirsiniz. Yüksek kalitedeki eğitimlerimiz ve süreçte sağladığımız kolaylıklar ile çalışanlarınızın temel İSG sertifikası almasını sağlayabilirsiniz. Ankara temel İSG eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
İletişim