logo

İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri hekimliği eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlığa ve yetkinliğe sahip doktorlar yetiştirmek için verilir. Bu eğitimi alan doktorlar, işyeri hekimi unvanına sahip olur ve bu unvan ile görev yapar.

Siz de işyeri hekimi olmak için gerekli şartları taşıyorsanız, bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumumuzun açmış olduğu Ankara işyeri hekimliği kursu üzerinden eğitim alabilir ve işyeri hekimi olma konusunda büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Kurum olarak yüksek kalitedeki eğitimin haricinde sizlere her aşamada destek veriyor ve bu süreci rahat bir şekilde atlatmanızı sağlıyoruz. İşyeri hekimliği eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimliği; çalışma ortamında, çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için görev yapanların oluşturduğu meslek dalıdır. İşyeri hekimleri, İSG profesyonelleri arasında yer almaktadır. Diğer İSG profesyonellerinden farklı olarak çalışanların sağlıklarına yönelik konularla ilgilenir. Özellikle meslek hastalıkları, zehirlenmeleri, sağlık gözetimi gibi konularda görev yapar.

İşyeri hekimleri, 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında istihdam edilir. Belirli şartları sağlayan işletmeler açısından işyeri hekimlerinin tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak istihdam edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, işletmenin toplam çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre belirlenir. Bu hususlara göre işyeri hekimlerinin bir işletmedeki aylık çalışma süreleri şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına aylık 5 dakika görev yapar.
 • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına aylık 10 dakika görev yapar.
 • Çok tehlikeli işletmelerde çalışan başına aylık 15 dakika görev yapar.

Tam zamanlı istihdam için işletmelerin çalışan sayıları şu şekilde olmalıdır:

 • Az tehlikeli işletmeler için 2000 çalışan
 • Tehlikeli işletmeler için 1000 çalışan
 • Çok tehlikeli işletmeler için 750 çalışan

İşyeri hekimi, tek bir işletmede tam zamanlı olarak çalışabileceği gibi birden fazla işletmede yarı zamanlı olarak da çalışabilir. İşyeri hekimi tarafından bu süreçte yerine getirilmesi gereken görevlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanların ilk işe girişte işe giriş muayenelerinin yapılması
 • Aralıklı (periyodik) muayenenin yapılması
 • Muayenelere ilişkin belge ve evrakları mevzuata uygun şekilde muhafaza etme ve gizliliklerini koruma
 • Muayenelerde tespit edilen rahatsızlıklar için çalışanları uygun sağlık kuruluşuna sevk etme
 • Çalışanların mevcut sağlık durumlarına göre işletmede uygun pozisyonda çalışmalarını sağlama
 • Sağlık gözetimi yapma
 • Ortam ölçümü ile çalışanlar açısından fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerini belirleme
 • Diğer İSG profesyonelleri ile uyum içerisinde çalışma

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Ankara işyeri hekimliği, son dönemlerin en gözde mesleklerinden biridir. Doktorların hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışma şartlarının çok ağır olması ve maaş konusunda belli sıkıntıların bulunması, işyeri hekimliğinin cazip hale gelmesini sağlamıştır.

İşyeri hekimleri, maaş ve çalışma şartları konusunda önemli avantajlara sahiptir. Bu yüzden birçok doktorun işyeri hekimi olmak istediği bilinmektedir. Fakat işyeri hekimliği için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Tıp fakültesi mezunu olmak
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olmak

Tıp fakültesi mezuniyeti haricinde burada farklı bir şart aranmaz. Tıp fakültesinden mezun olan pratisyen hekim, uzman doktor, aile hekimi, toplum sağlığı uzmanı gibi doktorlar, işyeri hekimi olabilmektedir. Bu noktada herhangi bir sınırlama ve kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak bu şartı sağlayanların, işyeri hekimliği için istenen süreci başarı ile tamamlaması gerektiği unutulmamalıdır.

Ankara İşyeri Hekimliği Eğitimi İçeriği

Ankara işyeri hekimliği eğitimi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilebilir. Verilen eğitimlerin resmiyette geçerli olması ve kursiyerlerin ÖSYM tarafından yapılan sınava girebilmesi için yetkilendirilen kurumlardan eğitim alması çok önemlidir. Aksi durumda alınan eğitimler sadece bilgilendirme kabul edilecek ve resmiyette geçerli olmayacaktır.

Ankara işyeri hekimliği kursu, bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca açılabildiği gibi bu kurslardaki eğitimlerin içeriği ve şekli de bakanlık tarafından belirlenir. Dolayısıyla eğitimlerin konusu, süresi ve veriliş şekli bütün yetkilendirilen kurumların açtığı kurslarda aynıdır. Bunlara ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:

 • Eğitimler; temel olarak uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulama eğitimi (staj) olarak üç farklı bölümden meydana gelir.
 • Uzaktan eğitim 90 saat olup, kursiyerler uzaktan eğitim sırasında kameralarını açar ve canlı olarak anlatılan derslere internet üzerinden katılım sağlar.
 • Örgün eğitim, 90 saattir ve sınıf ortamında, yüz yüze olacak şekilde yapılır.
 • Uygulama eğitimi ise 40 saat olarak belirlenmiştir.
 • Toplam eğitim süresi 220 saattir.
 • Eğitimlere katılım zorunludur. Eğitimlere düzenli olarak katılmayan kursiyerlerin eğitimleri iptal edilir.

Uzaktan eğitim ve örgün eğitim, günde 6 saat olacak şekilde verilir. Dolayısıyla uzaktan eğitim 15 gün ve örgün eğitim 15 gün sürer. Staj ise 5 günde tamamlanır. Böylece Ankara işyeri hekimliği eğitimi toplamda 35 günde tamamlanmış olur.

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Gerekli Evraklar

İşyeri hekimliği kursu için gerekli şartları sağlayan adaylar, bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlara kayıtlarını yaptırabilir. Kayıt için adayların sunması gereken bazı evraklar vardır. Gerekli evrak ve belgeler şu şekildedir:

 • Kimlik fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi
 • Başvuru dilekçesi
 • Kurs sözleşmesi

Kurum olarak bu belgeleri hazırlamanızda gerekli desteği verdiğimizi bilmenizi isteriz.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği sertifikası, belli bir sürecin sonunda alınır. Sertifika almak için izlenmesi gereken yol genel hatları ile şu şekildedir:

 • İstenen şartları sağlayanlar, bakanlıkça yetkilendirilen kurumların açmış olduğu eğitimlere katılır.
 • Adaylar, işyeri hekimliği eğitimi sürecini başarı ile tamamladıktan sonra ise ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavına (işyeri hekimliği testi) girer.
 • Bu sınavı da başarı ile geçen kursiyerler, sertifika almaya hak kazanır.
 • Bakanlığa sertifika için harç ücretinin ödenmesinin ardından, işyeri hekimliği sertifikası, adayların e-devlet sistemleri üzerinde görülür.

İşyeri Hekimliği Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşyeri hekimliği sınavı, bu sürecin en önemli aşamalarından biridir. Bu sınava girmek için adayların eğitim alması ve eğitimleri başarı ile tamamlaması gerekir. Eğitimleri tamamlamayan adaylar, sınava girememektedir.

İşyeri hekimliği sınavı, yılda iki defa ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavı içerisindeki bir bölümdür. İSG sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında, ÖSYM tarafından belirlenen il merkezlerinde yapılır.

Sınavda adaylara 50 soru sorulur ve bu sorular için 75 dakika süre verilir. Sınavdaki her bir soru 2 puan olup, yanlışlar doğruyu götürmez. Adaylar, başarılı olabilmek için en az 35 soruyu doğru yanıtlamalı, 70 ve üzeri puan almalıdır.

Sınavda yanlışlar doğruyu götürmediği için adayların hiçbir soruyu boş bırakmamaları gerekir. Zira çokta seçmeli sınavda, cevabı tahmin edilerek işaretlenen soruların doğru çıkma olasılığı vardır. Bu soruların yanlış çıkması durumunda ise adaylara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.

Ankara İşyeri Hekimliği Eğitimi Fiyatları

Ankara işyeri hekimliği eğitimi fiyatları, farklı unsurlara göre farklılık gösterir. Kurumumuzun belirlemiş olduğu Ankara işyeri hekimliği kursu fiyatı, 20.000 TL’dir. Ancak enflasyon, kayıt zamanı, kontenjanların hızlı bir şekilde dolması gibi etkenlere bağlı olarak fiyatlar farklılık gösterebilir. Güncel fiyatları öğrenmek ve Ankara işyeri hekimliği eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
İletişim