logo

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ile kursiyerler, tehlikeli ve az tehlikeli olarak nitelendirilen işletmelerde görev yapma konusunda gerekli uzmanlığı kazanmaktadır. Bu eğitimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından verilmektedir.

Kurum olarak uzun zamandır iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler veriyor ve kursiyerlerimize bu süreçlerin her aşamasında destek sağlıyoruz. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu için siz de kurumumuzu tercih ederek bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Sağlamış olduğumuz avantaj ve desteklerden bazıları şu şekildedir:

 • Konu anlatımlı kaynak desteği
 • Online denemeler
 • Staj yapılacak yerin bulunması konusunda destek
 • Telegram çalışma grupları
 • Hap bilgiler ve özel notlar
 • Ödeme kolaylıkları

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Ankara

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı, çalışma ortamlarının daha güvenli olması için görev yapan bir meslek dalı olarak nitelendirilebilir. Çalışanların geçirdikleri iş kazaları ve yakalandıkları meslek hastalıklarını engellemek ve bunları minimize etmek için görev yaparlar.

B sınıfı iş güvenliği uzmanları, tehlikeli ve az tehlikeli işletmelerde görev yapma yetkisine sahiptirler. Bu tür işletmelerin çalışan sayısına bağlı olarak iş güvenliği uzmanlarını tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak istihdam etmesi gerekir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlarının iş imkanları son derece fazladır.

İSG uzmanlarının görev ve sorumlulukları, ilgili kanun ve yönetmeliklerde açık olarak belirtilmiştir. Ankara İSG uzmanı görevlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Risk değerlendirmesi yapmak ve çalışma ortamındaki riskleri tespit etmek
 • Fiziksel, kimyasal, ergonomik, biyolojik ve psikolojik risk etmenlerini belirlemek
 • Risk ve tehlikelerin giderilmesini sağlamak
 • Giderilemeyen risk ve tehlikeler için gerekli önlemlerin alınmasına katkı vermek
 • Kişisel koruyucu donanım kullanılmasını sağlamak ve bu donanımların kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yapmak
 • Acil durum eylem planları hazırlamak ve bu planlar hakkında gerekli kişilere detaylı bilgiler vermek
 • İşyeri hekimi, teknik personeller ve diğer sağlık personeli ile işbirliği yapmak
 • Çalışma ortamında iş güvenliği bilinci oluşmasını sağlamak

İş güvenliği uzmanlarının başlıca görevleri bu şekilde sıralanabilir. Bu profesyonellerin çalışma şartları, işletmelere göre farklılık gösterse de birçok meslekten iyi olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Maaşlar ise Türkiye ortalamasında veya biraz üzerindedir. Tüm bunlardan dolayı Ankara iş güvenliği uzmanlığı, gençlerin en fazla tercih ettiği veya tercih etmeyi düşündüğü meslekler arasında yer almaktadır.

Ankara B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu İçeriği

Ankara B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı kursu, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu kurumlarca açılabilir. Alınan eğitimlerin resmiyette geçerli olması ve ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavına giriş hakkı sağlaması için yetkilendirilmiş kurumlar tercih edilmelidir.

Ankara iş güvenliği, son derece hassas ve önemli bir alandır. Bundan dolayı İSG alanında görev yapacak personellerin eğitimlerine bakanlık tarafından büyük bir önem verilir. Eğitim konularından eğitim sürelerine, eğitimlerin nasıl verileceğin diğer hususlara kadar tüm detaylar, bakanlıkça belirlenen kriterlere göre şekillenir. Ankara B sınıfı İSG eğitimi ile ilgili detaylar şu şekildedir:

 • İSG eğitimleri; uzaktan eğitim, örgün eğitim ve staj olmak üzere üç farklı bölümden meydana gelir.
 • Uzaktan eğitim, senkron şekilde verilir ve katılımcılar, kameralarını açarak canlı olarak anlatılan derslere katılır.
 • Uzaktan eğitimin süresi 90 saattir ve eğitimler 15 günden tamamlanır.
 • Örgün eğitim, sınıf ortamında olacak şekilde yüz yüze yapılır.
 • Örgün eğitimin süresi 90 saat olup, bu eğitimler de 15 günde tamamlanmaktadır.
 • Staj ise 40 saat olup, 5 günde tamamlanacak şekilde planlanır.
 • Eğitim sürecinde kursiyerlerin 6 saat devamsızlık hakları vardır.
 • Devamsızlık sınırını geçen adaylar eğitim almamış kabul edilir.
 • Stajı zamanında tamamlamayan kursiyerlerin eğitimleri iptal edilir.

Buradaki kriterlere göre verilen eğitimler, 35 günde tamamlanır. Ancak eğitimlerin arasında olan gün boşlukları, tatiller ve benzeri unsurlar nedeniyle eğitimlerin başlaması ile bitmesi arasında geçen süre daha fazla olabilir.

Ankara B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Şartları ve Belgeler

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için adayların sağlaması gereken şartlar vardır. Bu şartlar kendi içerisinde genel şartlar ve özel şartlar olarak iki sınıfa ayrılır. Genel şartlar, İSG uzmanı olmak isteyen herkeste aranırken, özel şartlar ise B sınıfı İSG uzmanı adaylarında aranmaktadır.

Genel şartlar, adayların mezun oldukları lisans veya ön lisans programı ile ilgilidir. İlgili mevzuata göre adayların mezun olması istenen bölümler şunlardır:

 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Mühendislik Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Teknik Öğretmenlik
 • İSG Programları

Buradaki fizik, kimya ve biyoloji bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi bölümleridir. Ayrıca bahsedilen tüm bölümlere ek olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmak da genel şartların sağlanması anlamına gelir.

Buradaki genel şartları sağlayan adayların, Ankara B sınıfı İSG uzmanlığı için istenen özel şartları da sağlaması gerekir. B sınıfı uzmanlık için verilen eğitimlere sadece C sınıfı İSG uzmanları katılabilir. Ayrıca eğitime katılabilmek için C sınıfı İSG uzmanlarının en az 3 yıllık aktif deneyime sahip olması istenir. Bu deneyimin süresi, İSG KATİP sistemi üzerinden hesaplanır. Yani resmi olmayan çalışma süreleri, hesaplamada dikkate alınmaz.

Gerekli şartları sağlayan ve Ankara B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alacak kişiler, kurslara kayıt yaptırırken aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır:

 • Kimlik fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi
 • C sınıfı İSG sertifikası
 • Kurs sözleşmesi
 • Başvuru dilekçesi

Gerekli belge ve evraklar konusunda kurumumuz sizlere yardımcı olacaktır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

Ankara B sınıfı İSG sertifikası için adayların belli bir süreci başarı ile tamamlamaları gerekir. Bu sürece ilişkin detaylar şu şekildedir:

 • İstenen şartları sağlayan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumların açtığı kurslara kaydolur.
 • Kurslarda verilen B sınıfı İSG eğitimi başarı ile tamamlanır.
 • Eğitimi tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavına girer.
 • İSG sınavında 70 ve üzeri puan alanlar B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanır.

Süreç sonunda kursiyerlerin sertifikaları e-devlet üzerinden verilir. Sertifika için adayların, bakanlığın hesabına sertifika harç ücretini yatırması gerekir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Fiyatları Ankara

Ankara B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi fiyatı; 15.000 TL’dir. Buradaki rakam, enflasyon başta olmak üzere farklı unsurlara göre yıl içerisinde değişebilir. Güncel Ankara B sınıfı İSG kursu fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
İletişim